Author: Fasai Lamyaichiao

เราเกิดและเติบโตในเมืองหนองคาย และศึกษาต่อในกรุงเทพฯ ซึ่งตอนนี้เราอาศัยอยู่ในเมืองไทยเหนืออย่างเชียงใหม่ เราเคยทำงานในสายอาชีพต่างๆ เช่น งานบัญชี และงานขายสินค้าออนไลน์ แต่ตอนนี้เรากำลังศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต สำหรับความชื่นชอบของเรา เราชื่นชอบการเล่นหวยมากๆ เพราะเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะชนะเลิศในการเล่นหวย และมีโอกาสได้รับเงินรางวัลที่มากมาย แต่ก็รู้ดีว่าการเล่นหวยเป็นเรื่องของความโชคช่วยด้วย ดังนั้นเราจึงไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดในการเล่นหวย แต่ยังมีช่วงเวลาว่างๆ ที่เราสนุกกับการเสี่ยงโชค

Scroll to Top